Huyện Nho Quan tuyên dương học sinh giỏi năm học 2013-2014

Huyện Nho Quan tuyên dương học sinh giỏi năm học 2013-2014

Sáng 23/5, UBND huyện Nho Quan tổ chức hội nghị tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi năm học 2013-2014.

Năm học 2013-2014, ngành GD-ĐT huyện Nho Quan tập trung chỉ đạo các nhà trường chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên và học sinh giỏi. Công tác tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi ở các cấp học từng bước được cải tiến để phù hợp với đặc thù cấp học và thực tế của địa phương. Việc đánh giá chất lượng, kết quả học tập của học sinh đã dựa trên cơ sở mở rộng tư duy, đào sâu kiến thức cơ bản ở từng môn học.

Để khuyến khích phong trào thi đua "Dạy tốt-học tốt", ngành GD-ĐT huyện không chỉ tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện đối với học sinh THCS, mà còn chỉ đạo các nhà trường chỉ đạo giáo viên, học sinh tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ, bổ ích thông qua các hình thức như giải Toán qua mạng Internet, giải Toán trên máy tính Casio, giao lưu học sinh tiểu học nói giỏi tiếng Anh, giao lưu Toán tuổi thơ; hội thi đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên THCS; hội thi dạy theo chủ đề tích hợp đối với giáo viên trung học; hội thi giáo viên dạy giỏi...

Qua đó, nhiều giáo viên, học sinh đã tự bồi dưỡng được kiến thức, kỹ năng để trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Kết quả qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2013-2014, ngành GD-ĐT huyện đã có 3.411 lượt giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi cấp huyện và công nhận 1.702 giải, đạt 49,9%. Tuyển chọn được 572 cá nhân tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, trong đó có 221 cá nhân đoạt giải, đạt 38,6%.

Có 16 học sinh được Sở GD-ĐT lựa chọn tham gia cuộc thi cấp Quốc gia, có 10 học sinh đoạt giải, đạt 62,5%. Trong năm học, ngành GD-ĐT huyện đã tổ chức được 2 đợt hội học, hội giảng ở 100% các nhà trường; tổ chức 13 cuộc thi, hội thi cấp huyện; tham gia 13 cuộc thi, hội thi cấp tỉnh; tham gia 2 cuộc thi cấp Quốc gia.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của ngành GD-ĐT huyện, UBND huyện Nho Quan đã trao 728 giấy khen cho các giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, năm học 2013-2014.


Bình luận: