Ninh Binh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014

Ninh Binh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014

Ngày 27/5, tại Hội trường UBND thị xã Tam Điệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thị xã Tam Điệp đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2014. Dự lễ phát động có đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường trên địa bàn thị xã Tam Điệp.

Trong năm 2013, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở tỉnh ta đã nỗ lực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực cả về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 100% trẻ em được đi học bậc tiểu học đúng độ tuổi; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 1,4%; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên trong cuộc sống. Đã có 125 xã, phường, thị trấn trong tỉnh dành quỹ đất và đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em với tổng số 727 điểm vui chơi cho trẻ em ở thôn, xóm, phố, khu dân cư.

Các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được lồng ghép chặt chẽ và được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đên cuối năm 2013 đã có 135 xã, phường, thị trấn, chiếm 93,1% đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Với chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay có nhiều nội dung thiết thực, cụ thể nhằm huy động sự quan tâm, chia sẻ của các tỏ chức, cá nhân đối với đối tượng trẻ em còn nhiều khó khăn trong xã hội. Qua đó, kêu gọi, vận động toàn xã hội cùng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng tham gia xây dựng sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em.

Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Quỹ khuyến học tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Tam Điệp đã trao học bổng cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nỗ lực vươn lên học giỏi


Bình luận: