Yên Khánh tổ chức toạ đàm về công tác cán bộ nữ

Yên Khánh tổ chức toạ đàm về công tác cán bộ nữ

Chiều 28/5, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Yên Khánh tổ chức toạ đàm về công tác cán bộ nữ. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở LĐ,TB&XH; lãnh đạo huyện Yên Khánh; các đồng chí Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Những năm qua, huyện Yên Khánh đã triển khai và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phấn đấu. Huyện uỷ Yên Khánh đã có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 nhằm tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chính sách thu hút nhân tài, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định về tỷ lệ nữ trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ…

Hiện số cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ cán bộ nữ tăng lên đáng kể, đơn cử như: BCH Huyện uỷ, có 16/64 đồng chí, đạt tỷ lệ 25%; BTV Huyện uỷ, có 4/24 đồng chí, đạt tỷ lệ hơn 16%; Phó Chủ tịch HĐND, có 2/3 đồng chí, chiếm trên 66%...

Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; các trường học; các xã, thị trấn… tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch đều đạt và vượt chỉ tiêu. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện có 8/17 cán bộ nữ được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ, chiếm 47%; 7/25 nữ cán bộ, công chức được cử đi học cao cấp LLCT - HC, chiếm 28%...

Công tác sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ ngày càng được quan tâm, ủng hộ. Tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện và cấp xã, thị trấn đạt từ 17- 21%. Nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã chiếm từ 20-30%. Cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt các cấp được tăng cường. Hiện toàn huyện có 13/37 nữ là trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể và tương đương cấp huyện, chiếm tỷ lệ 17,8%; cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn chiếm hơn 5%... Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên nữ được kết nạp trong những năm gần đay đều cao hơn nam giới. Từ năm 2010 đến nay, có 718/1.335 phụ nữ được kết nạp, chiếm 53,7% trong tổng số đảng viên mới kết nạp…

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã nêu ý kiến, tham luận làm rõ vai trò, vị trí của công tác cán bộ nữ trong giai đoạn hiện nay; trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển; đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tiền đề để cấp uỷ Đảng các cấp có những chủ trương, giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để công tác cán bộ nữ ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình hành động số 18 của BTV Huyện uỷ, đến năm 2015, cơ cấu nữ tham gia cấp uỷ đạt 20%; nữ đại biểu HĐND các cấp đạt 35-40%; cán bộ nữ chủ chốt, thường vụ cấp uỷ đạt 15%...


Bình luận: