4 tháng, 908 nghìn lượt khách du lịch đến Ninh Bình

4 tháng, 908 nghìn lượt khách du lịch đến Ninh Bình

4 tháng đầu năm 2009, lượng khách du lịch đến Ninh Bình tăng mạnh.

Toàn tỉnh đã đón 908,1 nghìn lượt khách, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm trước; số ngày khách đạt 308,8 nghìn ngày khách, tăng 29,8%, trong đó số lượt khách quốc tế đến các cơ sở lưu trú phục vụ gần 13 nghìn lượt người.

Doanh thu du lịch đạt 78,6 tỷ đồng, tăng 62,8%. Riêng trong tháng 4, đã có 263,3 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 71,7% so với cùng tháng năm trước, doanh thu du lịch đạt hơn 22,3 tỷ đồng, tăng 47,8%


Bình luận: