Cồn Thoi thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

Cồn Thoi thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

Thời gian qua, xã Cồn Thoi (Kim Sơn) đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.Những năm trước đây, Cồn Thoi “được xếp vào tốp” những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện Kim Sơn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo còn hạn chế, chưa phát huy được hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn tư tưởng sống an phận, trông chờ, ỷ lại, thiếu quyết tâm vượt lên chính mình...

Với phương châm giảm nghèo bền vững, Cồn Thoi xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm và mạnh dạn trong sản xuất, kinh doanh. Xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, phân công cán bộ theo dõi phụ trách từng địa bàn để thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo và đề xuất với lãnh đạo để có hướng chỉ đạo kịp thời. Hàng năm, xã tiến hành điều tra, rà soát đối tượng nghèo, từ đó phân tích rõ nguyên nhân nghèo ở từng địa bàn dân cư, của từng hộ để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Trong sản xuất nông nghiệp xã tập trung khai thác có hiệu quả quỹ đất nông, lâm nghiệp và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất; phát huy tác dụng của việc dồn điền, đổi thửa, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ khí vào sản xuất nông nghiệp. Trước khi bước vào vụ gieo cấy, xã chỉ đạo các HTX phối hợp với Công ty Khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra chất lượng nước, đảm bảo độ mặn cho phép, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp. Do vậy mà những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của Cồn Thoi đã có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2013 năng suất lúa bình quân của xã đạt 115 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực của toàn xã đạt trên 5.600 tấn.

Ngoài ra, nhân dân đã tận dụng đất gò vườn để trồng các loại rau màu và cây ngô đông cho giá trị kinh tế cao. Trong chăn nuôi gia súc và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, Cồn Thoi tập trung tuyên truyền, vận động nông dân tuân thủ nghiêm các biện pháp kỹ thuật, nhất là việc lựa chọn giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh và giữ vệ sinh môi trường chăn nuôi.

Nhân dân đã tích cực tận dụng diện tích ao hồ, diện tích đầm ngoài đê Bình Minh II để nuôi cá nước ngọt và nuôi tôm, cua, ngao... Năm 2013 tổng sản lượng đánh bắt nuôi trồng thuỷ hải sản của Cồn Thoi đạt trên 150 tấn, đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo từ nuôi trồng thuỷ hải sản ở ngoài đê Bình Minh II.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, Cồn Thoi đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp; tạo điều kiện cho các hộ nghèo được tiếp cận tiến bộ KHKT, sớm đưa hộ nghèo thoát ra khỏi tình trạng thiếu kiến thức khoa học trong sản xuất...

Các tổ chức Hội, đoàn thể tích cực vào cuộc trong việc đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức hội viên, hộ nghèo, nhằm xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự giác thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, xã chỉ đạo các Hội, đoàn thể có trách nhiệm giúp đỡ đoàn viên, hội viên về sử dụng vốn, kiểm tra cung cách làm ăn của các hộ để có sự hướng dẫn cụ thể hơn, khắc phục tình trạng hỗ trợ xong là hết trách nhiệm.

Các tổ chức Hội, đoàn thể đã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện, trung tâm dạy nghề huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân. Các lớp tập huấn ngắn ngày, các lớp học nghề đã giúp cho người nghèo chưa có việc làm trên địa bàn tiếp thu được những kiến thức nhất định, những kinh nghiệm trong sản xuất để người nghèo biết cách sử dụng đồng vốn cũng như sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng một cách hiệu quả.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm trên, Cồn Thoi đã nhanh chóng hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,39% (năm 2013), đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.


Bình luận: